A Wimmer Trans Kft. tevékenységét a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF) szerint végzi. Az abban külön nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó szabályai, valamint a Wimmer Trans Kft. Üzleti Feltételei az irányadóak.

Nemzetközi és belföldi gyűjtőfogalom

I./ Gyűjtőáru meghatározása:

normál kereskedelmi áru, melynek tömege: 1 colli > 1000 kg
hossza: 1 colli > 250 cm
szélessége: 1 colli > 150 cm

Ettől eltérő méretű küldemények csak külön megbeszélés alapján szállíthatóak. Egy szállítási címről egy szállítási címre, egyszerre szállítandó áru értendő egy küldeménynek. A díjszámítás küldeményenként történik.

A díjszámítás 1 cbm = 300 kg vagy 1 ládaméter = 1750 kg alapon történik.

A legkisebb díjszámítási egység: 100 kg A tömeg számítása 100 kg-ra kerekítve értendő. Terjedelmes áru esetén (ha 1 köbméter kevesebb, mint 300 kg) a köbméter és 300 kg szorzata alapján kerül kiszámításra a díjfizetési tarifa.

Wimmer Trans Kft. a küldeményt szállításra alkalmas csomagolásban vagy raklapon veszi át. A csomagoláson jól beazonosíthatóan fel kell tüntetni a különleges kezelésre vonatkozó piktogramot vagy jelet. (Pl. törékeny, veszélyes, stb.) valamint az azonosításhoz szükséges számokat és jeleket.

II./ Megbízás

A megbízásokat az indítás előtt legkésőbb 48 órával előbb, írásban kell megadni. Keretszerződés esetén lehetőség van telefonon keresztül is megrendelni az egyes szállításokat. A honlapról letölthetőek a szükséges nyomtatványok, illetve innen a megrendelést is le lehet adni.

A megbízásokat az indítási napot megelőző napon 12.00 óráig lehet lemondani, ezen túli időpontban akár 100 % holtfuvar díj is felszámításra kerülhet. A megbízáson az alap adatokon kívül meg kell jelölni az általánostól eltérő feltételeket ( pl. törékeny áru, hőmérsékletre érzékeny küldemény, szokatlan nyitvatartási idő, stb.) Ennek elmulasztása esetén a szállítmányozót nem terheli felelősség az ebből eredő esetleges kárért. A normáltól eltérő kezelést igénylő áruk csak előzetes egyeztetés után vehetők át szállítmányozásra.

A Megbízó felelőssége, hogy az árut a szükséges kereskedelmi okmányok kísérjék, melyeknek a hitelességéért a Megbízó kezeskedik. A Wimmer Trans Kft. a bevallott adatok alapján készíti el a szállítmányozási okmányokat, de fenntartja a jogot arra, hogy indokoltnak látszó esetben, újra mérlegelje az áru tömegét vagy volumenét, esetleg megvizsgálja a tartalmat. Ilyenkor jegyzőkönyv felvételére kerül sor. A szállítmányozási díj fizetése a mérlegelt adatok alapján történik. Indokolt esetben sor kerülhet a küldemény átvételének visszautasítására is. Ilyen esetben a Megbízó köteles a Wimmer Trans Kft. részére a díjat megfizetni az addig elvégzett munka arányában.

Exportáru esetében a Wimmer Trans Kft. partnere értesíti a címzettet a küldemény gyűjtőpontra történő megérkezéséről, várható átadási időpontjáról és egyeztetés után a helyszínre szállítja az árut.

Import áru esetén a Wimmer Trans Kft. a beérkezést követően vagy előzetes speditőri avizó alapján értesíti a címzettet, majd annak instrukciói szerint jár el a továbbiakban. Lehetőség van a Megbízó helyett az Intrastat nyilvántartás vezetésére is.

 

III./ Komplett kocsis forgalom:

Az egyedi vagy keretszerződésben rögzített feltételek szerint, az áruk közvetlenül, háztól-házig kerülnek leszállításra saját vagy bizományos fuvareszközzel. Ezen szállítási forma esetén, a fuvarozási idő rövidebb, mivel nem kerül az áru átrakásra. Az egyedi küldemény összerakható más áruval is, kivéve, ha a Megbízó ezt kifejezetten megtiltja. A díjazás minden esetben egyedileg vagy a keretszerződésben rögzítettek szerint kerül leszámlázásra. Rendszeres megbízás esetén keretszerződésben kerülnek meghatározásra a fuvarral kapcsolatos egyedi szabályozandók is. Az általános irányelvek azonban a fuvarozói CMR feltételei szerint határozhatóak meg.

 

IV. Belföldi szállítás

a.) logisztikai szolgáltatások díja minden esetben az egyedi szerződésben meghatározottak szerinti feltételek mellett kerülnek felszámításra. b.) A futárszolgálat díjait és feltételeit külön tarifa vagy keretszerződés szabályozza. Itt a legkisebb tömeg egység: 1 kg. Legnagyobb egység: 50 kg

Az áru leszállítása munkanapokon 7,00- 17,30 között értendő. A megbízó köteles ezen időszakban az áru átvételéről gondoskodni. Szerződéses partnerek esetében az ettől eltérő igények kiszolgálására is van lehetőség. Sürgős, egyedi szállítások esetében a díj a tarifán felül +50 % sürgősségi felár. ADR-es áruk esetében +25 % pótdíj fizetendő mind a nemzetközi, mind a belföldi szakaszon.

Díjmentes várakozási idő: 30 perc. Ezen felül minden 30. perc után pótdíj kerül felszámításra, melynek mértékét a Díjtétel vagy egyedi megállapodás rögzíti.

 

V. Fizetési feltételek

Lehetőség van átutalással vagy készpénzben fizetni, forintban vagy devizában egyaránt. Átutalásos fizetés esetén - ha külön megállapodás nincs a felek között erre vonatkozóan, 8 naptári napon belül esedékes a számla. Késedelmes fizetés esetén a jogszabályban előírt késedelmi pótlék kerül leszámlázásra. A 30 naptári napot meghaladó késedelmes fizetés esetén a követelést az Intrum Justitia Kft hajtja be. Ennek költségeit, valamint az esetlegesen felmerült bírósági, ügyvédi díjakat, késedelmi kamatokat köteles a Megbízó az alapösszegen felül megfizetni.

 

VI. Biztosítások

Wimmer Trans Kft. TIR szállítmányozói és fuvarozói felelősség biztosítással rendelkezik. Az áru egyedi biztosítása a Megbízó felelőssége és kötelessége. A Wimmer Trans Kft. - külön megbízás esetén - megköti az árubiztosítást a Megbízó nevében és számlájára a megfelelő biztosító társasággal. Káresemény esetén a kockázatviselés a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek szerint kerül megállapításra. A szállítmányozó hibája esetén a kárrendezés a Wimmer Trans Kft. felelősség biztosítóján keresztül történik.

 

VII. Jogviták

Wimmer Trans Kft. tevékenységét a MÁSZF szerint végzi. Jogviták esetén - sikertelen egyeztetés után - a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét köti ki.