wimmer-műhely

TELJESKÖRŰ

GÉPJÁRMŰSZERVIZ

HÍVJON MINKET
+36 30 400 3755

MŰSZAKI VIZSgáZTATÁS

Ennek többek között olyan okmányirodai ügyintézések során van jelentősége, amikor 15 napon belül elvégzett eredetiségvizsgálattal kell igazolni a gépjármű és annak okmányainak sértetlenségét, eredetiségét. Fontos, hogy egy eredetiségvizsgálat eredménye csak egy ügyintézési eljárás lebonyolításához elegendő. Egy újabb folyamat megkezdésekor újabb 15 napnál nem régebbi eredetiségvizsgálatra van szükség.

Továbbá ADR vizsgáztatást is vállalunk.

A műszaki vizsgálat megkezdése előtt a következő okmányok bemutatása szükséges
1. A vizsgálatot kérvényező azonosításhoz szükséges okiratok (magánszemély):

• Személyazonosító igazolvány (és lakcímigazolvány) vagy
• Útlevél és lakcím igazolvány vagy
• Új típusú vezetői engedély és lakcím igazolvány.

2. A vizsgálatot kérvényező azonosításhoz szükséges okiratok(cég):

• Cég cégbírósági bejegyzése,
• Aláírási címpéldány,
• Az aláírási címpéldányon szereplő személy azonosításához szükséges okmány, vagy a meghatalmazott azonosításához szükséges okmány (1. pont szerint).

3. A vizsgálandó jármű okmányai:

• forgalmi engedély vagy
• hatósági határozat vagy
• ideiglenes forgalomban tartási engedély vagy
• műszaki adatlap vagy
• járműkísérő lap.
• törzskönyv (nem kötelező, de ajánlott),
• befizetési bizonylat (sárga csekk),
• számlakivonat,
• nemzetközi biztosítást igazoló irat “zöldkártya”

4. Gépjármű felelősség biztosítás esetén:

• CEMT engedély (ha szükséges),
• nemzetközi igazolólap (ha szükséges),
• emelőgépvizsgálati jegyzőkönyv,
• érintésvédelmi jegyzőkönyv.

5. Új vonóhorog felszerelés esetén:

• a vonóhoroghoz tartozó műbizonylat,
• vonóhorog felszerelés nyilatkozat.

Amennyiben nem a tulajdonos jár el a vizsgáztatásban, abban az esetben meghatalmazás szükséges és a meghatalmazott azonosításához szükséges okmány (1. pontban leírtak szerint).

Meghatalmazás
cégek részére

Meghatalmazás magánszemélyek részére