wimmer műhely

TELJESKÖRŰ

GÉPJÁRMŰSZERVIZ

HÍVJON MINKET
+36 30 400 3755

MŰSZAKI VIZSgáZTATÁS

Műhelyünk fontos tevékenysége a műszaki vizsgáztatás. Telephelyünkön a hét minden munkanapján – saját alkalmazott vizsgabiztos vezetésével – vizsgáztatunk személygépkocsikat, utánfutókat, 3,5 t alatti és feletti tehergépkocsikat, 3,5 t feletti pótkocsikat, lassújárműveket, mezőgazdasági vontatókat, valamint ezek pótkocsijait.

Továbbá ADR vizsgáztatást is vállalunk.

A műszaki vizsgálat megkezdése előtt a következő okmányok bemutatása szükséges
1. A vizsgálatot kérvényező azonosításhoz szükséges okiratok (magánszemély):

• Személyazonosító igazolvány (és lakcímigazolvány) vagy
• Útlevél és lakcím igazolvány vagy
• Új típusú vezetői engedély és lakcím igazolvány.

2. A vizsgálatot kérvényező azonosításhoz szükséges okiratok(cég):

• Cég cégbírósági bejegyzése,
• Aláírási címpéldány,
• Az aláírási címpéldányon szereplő személy azonosításához szükséges okmány, vagy a meghatalmazott azonosításához szükséges okmány (1. pont szerint).

3. A vizsgálandó jármű okmányai:

• forgalmi engedély vagy
• hatósági határozat vagy
• ideiglenes forgalomban tartási engedély vagy
• műszaki adatlap vagy
• járműkísérő lap.
• törzskönyv (nem kötelező, de ajánlott),
• befizetési bizonylat (sárga csekk),
• számlakivonat,
• nemzetközi biztosítást igazoló irat “zöldkártya”

4. Gépjármű felelősség biztosítás esetén:

• CEMT engedély (ha szükséges),
• nemzetközi igazolólap (ha szükséges),
• emelőgépvizsgálati jegyzőkönyv,
• érintésvédelmi jegyzőkönyv.

5. Új vonóhorog felszerelés esetén:

• a vonóhoroghoz tartozó műbizonylat,
• vonóhorog felszerelés nyilatkozat.

Amennyiben nem a tulajdonos jár el a vizsgáztatásban, abban az esetben meghatalmazás szükséges és a meghatalmazott azonosításához szükséges okmány (1. pontban leírtak szerint).

Meghatalmazás
cégek részére

Meghatalmazás magánszemélyek részére